Küsitlus

Arvutidoktorit tean...

View Results

Loading ... Loading ...
Koostööpartnerid
Koostööpartnerid

Hoolduslepingud

hooldusPakume võimalust sõlmida hoolduslepinguid ettevõtetele ja eraisikutele.

Hoolduslepinguga tagate, et teil on üks kindel IT partner, kes hoolitseb ja tagab ettevõtte IT ressursside stabiilse ja katkematu töökindluse ja arengu. Hoolitseme selle eest, et teie arvutisüsteem töötaks kiirelt ja laitmatult.

Pakume oma lepingupartneritele kindlustunnet mis on võrreldav tavakindlustusega, kus pooltel on teada nende kohustused ja vastutus ja ettevõtte arvutipargi tõrgetest tulenevad riskid on mõistlikult maandatud.

Hoolduslepinguga pakume(sõltuvalt lepingust ja ettevõtte vajadustest) :

•    Arvutipargi ülevaatus kord kvartalis
•    Arvutipargi kõikide komponentide töö optimeerimine
•    Tagatud kaitse võrgurünnakute ja viiruste vastu
•    Tagame andmete säilimise läbi varukoopiate tegemise
•    Tarkvara ja riistvara seadistamine
•    Tagame info konfidentsiaalsuse
•    Uute It seadmete (arvutid, printerid, võrguseadmed jm) lisamine ja tarkvara installeerimine
•    Töötajate koolitus ja konsultatsioon nii ettevõttes , kui ka telefoni teel
•    Korraldame IT seadmete garantiiremondi
•    Arvutite ja nende komponentide parandamine ja asendamine
•    Arvutipargi arendamine (ettepanekud, vähempakkumiste korraladamine)

Küsi personaalset pakkumist oma arvutipargile lepingu sõlmimiseks.
Esmane arvutipargi audit ja pakkumise tegemine on tasuta!